Skreddersøm og integrasjon

Skreddersøm i CIM

Med CIM har du stor fleksibilitet, ingen CIM er lik. Vi har kunder med tusen ansatte, og vi har kunder med tre, og våre 1000 installasjoner tilhører et stort antall bransjer.  Noen virksomheter bruker CIM som helhetlig styringssystem for hele verdikjeden, og andre kun for risikoanalyser. Disse ytterpunktene har meget ulike behov, for eksempel når det gjelder brukergrupper, og behov for funksjonalitet.

 

Noen ganger er det likevel hensiktsmessig med skreddersøm. Gjennom vår metode for systemutvikling, involverer vi kunden i de nødvendige stegene fra spesifikasjon til utvikling, testing og kvalitetssikring slik at man sammen sikrer at resultatet står i stil med forventningene.

 

Eksempler på skreddersøm:

I skreddersøm handler det ofte om å gjøre informasjon tilgjengelig til og fra andre eksisterende systemer. Det kan eksempelvis være informasjon som skal gjøres tilgjengelig gjennom skreddersøm, men også informasjon som skal benyttes i standardmoduler i CIM. CIM støtter de fleste standardiserte formater og har også i enkelte moduler eget API til formålet.

 

Integrasjon

Eksempler på integrasjoner:

  • Brukersynkronisering via LDAP, XML eller Web Service
  • Varslingstjenester
  • Medieovervåking
  • Katalogtjenester
  • Single Sign-On
  • Miros værdata
  • DaWinci persondata
  • Kartdata
  • Lokasjonstjenester

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om vi kan tilby skreddersøm for et spesialprodukt dere bruker. Vi fikser det meste.