Implementering

Implementering av CIM

Å anskaffe og ta i bruk et nytt verktøy krever et definert formål og en plan – dersom du skal få fullt utbytte av anskaffelsen og investeringen. På samme måte som når man bygger et hus bør du vite hvor du ønsker at de sentrale funksjoner skal være, hva du skal kunne utføre fra de ulike deler, hvilken sikkerhet som kreves og hvem som skal ha tilgang til hva.

 

F24 har lang erfaring med å bistå i å implementere CIM, og vi har gjort dette for mange ulike kunder i mange ulike bransjer og med et stort spenn av utfordringer og behov.Det viktigste uansett er at kunden og kundens behov er det viktigste for oss.

 

Vi har utarbeidet et strukturert og fleksibelt implementeringsløp for å ivareta ønsker og behov fra kunder av ulik størrelse og ulik organisering. Følgende modell kan skaleres etter mange ulike behov:

  1. Intern prosjektoppstart i F24
  2. Oppstartsmøte mellom kunden og F24
  3. Grunnopplæring av kundens prosjektgruppe for implementeringen
  4. Utarbeide kundens prosjektplan
  5. Grunnkonfigurasjon av programvaren
  6. Ulike spesielle konfigurasjonsbehov hos kunden
  7. Opplæring av kundens beredskapsorganisasjon
  8. Kundens prosjektevaluering
  9. F24 sin prosjektevaluering